Apie LPA

Misija

Lean sistemos populiarinimas, kuriant verslo ir viešojo sektoriaus organizacijų sėkmės istorijas.

Vizija

Lietuvos verslo ir valstybės valdymo praktika – efektyvumo etalonas Europoje.

Strateginis tikslas

Naujų mokymosi galimybių sukūrimas organizacijų vadovams ir darbuotojams bei Lean specialistams;  pagalba organizacijoms įsisavinant Lean sistemos filosofiją ir praktinį pritaikymą.

Asociacijos veiklos kryptys
  • Tvaraus Lean diegimas įmonėse ir organizacijose.
  • Lean konferencijų organizavimas.
  • Lean mokymo centro veiklos plėtra.
  • Lean patirčių studijų kelionių į Japoniją, Europos šalis ir JAV organizavimas.
  • ES paramos panaudojimas Lean mokymosi galimybėms, apsikeitimui ir informacijos sklaidai patirtimi vystyti.
Asociacijos nariai ir partneriai