Pirmasis ir vienintelis Lietuvoje LEAN MOKYMO CENTRAS

2017-08-01

Pirmasis ir vienintelis Lietuvoje LEAN MOKYMO CENTRAS siūlo realaus gamybos proceso simuliaciją
– praktinius mokymus skirtus suprasti ir išbandyti kertinius Lean sprendimus:

• Vertę kuriantis ir nekuriantis darbo nustatymas
• Darbo aplinkos susitvarkymo sistema
• Procesų efektyvumo matavimo sistema/> • Vizualinio valdymo lentos
• Partijos dydžio ir darbo vietų išdėstymo įtaka efektyvumui
• Linijos operacijų sinchronizavimas/> • Gamyba takto laiku
• Nuolatinis procesų tobulinimas – Kaizen
• Vidinė logistika ir Kanban sistema

 

Mokymų tikslai:
• Praktiškai susipažinti su Lean metodikos kertiniais sprendimais
• Taikant simuliacinių pratybų formatą integruoti teorines Lean žinias su praktine procesų tobulinimo veikla;
• Suteikti programos dalyviams holistinį supratimą apie Lean sistemos veikimą.

Kam tai skirta?
• Įvairaus profilio organizacijų vidurinės ir žemutinės grandžių vadovams ir specialistams;
• Ypatinga nauda – gamybinių įmonių darbuotojams: gamybų vadovams, meistrams, brigadininkams, komandų lyderiams ir specialistams.

Ką gaus mokymų dalyviai?
• Teorines žinias apie kertinius Lean sistemos sprendimus;
• Praktinę šių sprendimų taikymo patirtį aplinkoje, maksimaliai priartintoje prie realių darbinės veiklos sąlygų;
• Gebėjimą identifikuoti ir šalinti vertės nekuriančias veiklas;
• Pagerins asmeninius problemų sprendimo įgūdžius

Atgal į naujienų sąrašą